Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2017/05/11

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza na XXX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego która odbędzie się w dniu 18 maja  2017 r.  o godzinie 13  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na

2017 r.,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 – 2032,

3)    emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4)    wyrażenia zgody na przystąpienie do  realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

5)    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

6)    nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Bieszczadzkiego udziału
w nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Ustrzyki Dolne,

7)    wypracowania kierunków działania w zakresie ochrony zdrowia,

8)    wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych z realizacji zadań w 2016 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r, oraz z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej  za 2016 r.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie bieszczadzkim.

8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu za 2016 r.

9. Interpelacje i pytania radnych.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505