Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXXVI Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Piątek2017/10/13

Zapraszamy Państwa na obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego, które odbędą się w dniu  19 października  2017 r.  o godzinie 8  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1) wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. ,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Powiatu Bieszczadzkiego.

6. Informacja Starosty  Bieszczadzkiego z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

8. Interpelacje i pytania radnych.

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505