Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XL Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2017/12/20

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na:

XL Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

która odbędzie się w dniu 28 grudnia  2017 r. o godzinie 1400 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
 4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na

2017 r.,

2)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania pojazdu z drogi w 2018 roku,

3)    przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018”  z perspektywą do 2021 r.,

4)    przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

5)    zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

 1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032.
 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  o w/w projektach uchwał ( pkt 6 i 7)
 4. Przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.

10. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji.

11. Dyskusja.

12. Głosowanie nad projektami uchwał:

a)    w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na rok 2018,

b)    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2018 – 2032.

13. Interpelacje i pytania radnych.

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505