Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
V Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2019/02/07

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

V Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,

która odbędzie się w dniu 15 lutego  2019 r.  o godzinie 1200 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  IV Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.
5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.,

2)    wyrażenia zgodny na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

3)    delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Bieszczadzkiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6. Interpelacje i pytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad sesji.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505