Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych
Czwartek2020/03/26

 

Zarządzenie Nr 6/2020

Starosty Bieszczadzkiego
z dnia 15 marca 2020r.

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych

 

Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolite Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433)

 

 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W okresie od 16 marca 2020r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  2. Wyłącza się bezpośrednią obsługę klientów w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych.

§ 2

 

Zaleca się mieszkańcom powiatu korzystanie z możliwości załatwienia spraw administracyjnych przez Internet, e-PUAP lub drogą mailową na adres: lub telefonicznie pod nr telefonu 13 471 25 00.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Powiatu Bieszczadzkiego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Starosta

Marek Andruch

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności