Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Wyremontowana łazienka w Warsztatach Terapii Zajęciowej
Odnowienie węzła sanitarnego w budynku zajmowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych
Środa2020/10/07

W ramach umowy zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki a Powiatem Bieszczadzkim w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar F”  Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat zrealizowało projekt pn. „Odnowienie węzła sanitarnego w budynku zajmowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych – przeciwdziałające degradacji w/w jednostki”.

Zadanie miało na celu zmodernizowanie obiektu, w którym mieści się siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych. Remont pomieszczeń sanitarnych przyczynił się do zatrzymania degradacji pomieszczeń sanitarnych. Poprawił on bezpieczeństwo i komfort warunków użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wyremontowana łazienka

Remont węzła sanitarnego (trzy łazienki) przyniósł rezultaty w postaci znacznej poprawy warunków technicznych i lokalowych prowadzonej rehabilitacji i zapobiegł degradacji istniejącej infrastruktury.

Warunki lokalowe i wyposażenie są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością, oraz pracowników jednostki. Efektem realizacji zadania jest w związku z tym poza zapobiegnięciem degradacji, spełnienie wymaganych standardów. Nie bez znaczenia są względy wizualne pomieszczeń, które uległy znacznej poprawie.

Całość zadania: 51 917,18 zł.

Kwota dofinansowania /środki PFRON/: 41 533,74 zł.

Wkład własny wniesiony przez Stowarzyszenie: 10 383,44 zł

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności