Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXVII Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Wtorek2020/11/17

XXVII Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego w trybie zdalnego obradowania, odbędzie się w dniu 25 listopada 2020r.   o godzinie  1400  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXVI Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.,

2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 – 2032,

3)    zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” ,

4)    zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – modeLOWE Bieszczady” ,

5)    wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych,

6)    przyjęcia ,,Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

7)    wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie  określenia zadań na które  przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

6. Przedstawienie przez dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ustrzykach Dolnych:

- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
    w Ustrzykach Dolnych za  2019 rok wraz z wykazem potrzeb na 2021 rok,

-  sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
    w Ustrzykach Dolnych  wyznaczonego na Organizatora  Rodzinnej Pieczy      Zastępczej za 2019 rok.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

8. Informacja Starosty Bieszczadzkiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.

10. Interpelacje i pytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności