Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
" Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
11 maja 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą " Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej" współfinansowanego przez Unię Europejską ramach którego działa Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 został złożony w partnerstwie z Radą Miejską w Starym Samborze i Starosamborską Rejonową Radą.
 

Cel główny: Podniesienie dostępności obszarów przygranicznych powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego, poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej.
Cele szczegółowe: 
1. polepszenie warunków życia mieszkańców terenów przygranicznych oraz rozwój gospodarczy związany z modernizacją regionalnych systemów komunikacyjnych poprzez – odbudowę szlaku komunikacyjnego Jureczkowa - Kwaszenina – Arłamów - etap I i II oraz przebudowę ulic miasta Stary Sambor. 
2. wzmocnienie transgranicznej więzi dobrosąsiedzkiej poprzez współpracę przy realizacji Projektu, wymianę wzorców 
i doświadczenia oraz tworzenie lobbingu na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć w obrębie rozwoju terenów przygranicznych.
 

Główne działania zaplanowane w ramach projektu:
1. Przebudowa drogi 2089R Jureczkowa- Kwaszenina- Arłamów w Powiecie Bieszczadzkim (11,395 km),
2. Przebudowa 4 ulic  w Starym Samborze i przejścia dla pieszych do stacji kolejowej (5,461 km)
 
 

Wartość projektu: 4 462 865,55 Euro

Dofinansowanie: 3 954 991,32 Euro

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505