Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

ico kd01.pdf, Wymiana prawa jazdy
ico kd02.pdf, Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
ico kd03.pdf, Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
ico kd04.pdf, Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
ico kd05.pdf, Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi
ico kd06.pdf, Przywrócenie cofniętych uprawnień
ico kd07.pdf, Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zagubienia lub kradzieży
ico kd08.pdf, Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu upływu terminu ważności
ico kd09.pdf, Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zniszczenia
ico kd10.pdf, Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych
ico kd11.pdf, Wymiana pozwolenia wojskowego
ico kd12.pdf, Rejestracja pojazdu nowego
ico kd13.pdf, Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy
ico kd14.pdf, Rejestracja pojazdu z tego samego powiatu
ico kd15.pdf, Rejestracja pojazdu czasowa ( badanie techniczne, uzupełnienie dokumentacji, przejazd )
ico kd16.pdf, Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
ico kd17.pdf, Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
ico kd18.pdf, Wydanie wtórnika karty pojazdu
ico kd19.pdf, Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
ico kd20.pdf, Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
ico kd21.pdf, Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy
ico kd22.pdf, Wydanie decyzji na nabicie numerów na ramę
ico kd23.pdf, Wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej
ico kd24.pdf, Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu ( złomowanie , pojazdy skradzione, zbycie za granicę)
ico kd25.pdf, Wydanie decyzji o czasowym wycofanie pojazdu z ruchu
ico kd26.pdf, Wydanie zaświadczeń o rejestracji pojazdu ( na wniosek właściciela )
ico kd27.pdf, Przyjmowanie zawiadomienia o zbyciu pojazdu
ico kd28.pdf, Przyjmowanie zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszonych w dowodzie rejestracyjnym ( zmiana adresu miejsca zamieszkania, wymiana nadwozia )
ico kd29.pdf, Wydawanie kart parkingowych
ico kd30.pdf, Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
ico kd31.pdf, Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy na pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia
ico kd32.pdf, Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym o liczbie miejsc 7÷9
ico kd33.pdf, Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem o liczbie miejsc 7÷9 nie zgłoszonym we wniosku o udzielenie licencji
ico kd34.pdf, Udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym
ico kd35.pdf, Wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na pojazd nie zgłoszony we wniosku o wydanie zezwolenia
ico kd36.pdf, Udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym
ico kd37.pdf, Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
ico kd38.pdf, Wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowych, drogowych przewozów osób lub rzeczy na potrzeby własne
ico kd39.pdf, Wydanie wypisów z zaświadczenia na pojazdy nie zgłoszone we wniosku
ico kd40.pdf, Uzgodnienia do wydania zezwoleń (rozkładów jazdy i linii komunikacyjnych) dla przedsiębiorców wykonujących regularny, regularny specjalny przewóz osób
ico kd41.pdf, Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
ico kd42.pdf, Wydanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdu
ico kd43.pdf, Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
ico kd44.pdf, Wpis do ewidencji instruktorów
ico kd45.pdf, Wydawanie legitymacji instruktora
ico kd46.pdf, Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
ico kd47.pdf, Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących organizacji ruchu, składanych przez zainteresowane osoby
ico kd48.pdf, Zezwolenia na zawody sportowe, wyścigi, rajdy, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
ico kd49.pdf, Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych


ico Wniosek o wydanie prawa jazdy.pdf

ico Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.doc

ico Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

ico Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.pdf

ico Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.pdf

ico Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx

ico Wniosek o wydanie wypisu z licencji.doc

ico Wniosek o wydanie wypisu z zaświadczenia.doc

ico Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

ico Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

ico Wniosek o wydanie zezwolenia  na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.doc

ico Wniosek o wydanie zezwolenia  na wykonywanie regularnych przewozu osób w krajowym transporcie.doc

ico Wniosek o rejestrację pojazdu.doc

ico Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.doc

ico Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej.doc

ico Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej.doc

ico Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc

ico Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.doc

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505