Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GN.1.2018  [122 kB], Wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek GN.1.2018  [1.2 MB]

GN.2.2018  [112 kB], Wydanie wypisu uproszczonego

Wniosek GN.2.2018  [21 kB]

GN.3.2018  [114 kB], Wydawanie kopii mapy ewidencyjnej

Wniosek GN.3.2018  [1.4 MB]

GN.4.2018  [107 kB], Wydanie zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym

Wniosek GN.4.2018  [13 kB]

GN.5.2018  [94 kB], Wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków na wniosek strony

Wniosek GN.5.2018  [18 kB]

GN.6.2018  [113 kB], Udostępnienie materiałów dla rzeczoznawców majątkowych

Wniosek GN.6.2018  [1.1 MB]

GN.7.2018  [114 kB], Zmiana powierzchni lub konfiguracji działki

Wniosek GN.7.2018  [14 kB]

GN.8.2018  [114 kB], Wydanie wypisu o niepełnej treści

Wniosek GN.8.2018  [1.2 MB]

GN.9.2018  [109 kB], Wydanie wyrysu lub wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek GN.9.2018  [1.2 MB]

GN.10.2018  [94 kB], Aktualizacja klasyfikacji gruntów

GN.11.2018  [109 kB], Zmiana użytków gruntowych

Wniosek GN.11.2018  [13 kB]

GN.12.2018  [108 kB], Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

GN.13.2018  [127 kB], Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

GN.14.2018  [107 kB], Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

GN.15.2018  [108 kB], Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

GN.16.2018  [110 kB], Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

GN.17.2018  [108 kB], Wypłata odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

GN.18.2018  [113 kB], Dzierżawa nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego

GN.19.2018  [125 kB], Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

GN.20.2018  [123 kB], Regulowanie stanu prawnego w Księgach Wieczystych

GN.21.2018  [113 kB], Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego przydzielonego do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

GN.22.2018  [108 kB], Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

GN.23.2018  [112 kB], Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek GN.23.2018  [72 kB]

GN.24.2018  [110 kB], Weryfikacja i przyjęcie opracowań geodezyjnych do zasobu

GN.25.2018  [113 kB], Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych

Wniosek GN.25.2018  [43 kB]

GN.26.2018  [97 kB], Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Wniosek GN.26.2018  [277 kB]

GN.27.2018  [113 kB], Sprzedaż kopii mapy i dokumentu zasobu

Wniosek GN.27.2018  [152 kB]

GN.28.2018  [89 kB], Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek GN.28.2018  [16 kB]

Zgloszenie zamiaru wniesienia oplaty jednorazowej  [18 kB]

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505