Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

icoBOS01.pdf, Zezwolenie na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców
icoBOS02.pdf, Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
icoBOS03.pdf, Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
icoBOS04.pdf, Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
icoBOS06.pdf, Przyjmowanie dokumentacji geologicznej, geologiczno- inżynierskiej
icoBOS07.pdf, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
icoBOS13.pdf, Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
icoBOS16.pdf, Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
icoBOS17.pdf, Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z uwagi na planowane istotne odstąpienie od zatwierdzanego projektu budowanego, warunków pozwolenia na budowę
icoBOS18.pdf, Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
icoBOS19.pdf, Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
icoBOS20.pdf, Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy i wykonywania robót budowlanych, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę
icoBOS21.pdf, Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń rozbiórki oraz nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
icoBOS22.pdf, Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkaniowego lub użytkowego
icoBOS23.pdf, Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego
icoBOS24.pdf, Zezwolenie na przetrzymanie zwierzyny dzikiej
icoBOS25.pdf, Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
icoBOS26.pdf, Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
icoBOS27.pdf, Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
icoBOS28.pdf, Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji: dotyczących ujęć wód podziemnych, określania warunków geologiczno - inżynierskich, hydrologicznej

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505