Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Firma Z.H.U. VERTICAL

Firma VERTICAL realizuje w chwili obecnej projekt pn. „Karpackie Korzenie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Firma Z.H.U. VERTICAL Tomasz Gądela założona została w roku 2002. Głównym rodzajem prowadzonej działalności na początku jej funkcjonowania były prace wysokościowe. Niestety na terenie siedziby firmy zapotrzebowanie na tego typu usługi nie były i nie są zbyt wysokie, dlatego też firma wykonywała prace na terenie całej Polski a z czasem również za granicą.
W związku z osobistą potrzebą i wyborem miejsca zamieszkania prowadzenie firmy na terenie powiatu bieszczadzkiego wymagało skupienia działalności w głównej mierze na robotach budowlanych /wg KRS przeważający obszar: 41.20.Z/.

Przez okres kilku lat  w związku z uwarunkowaniami atmosferycznymi /sezonowość prac budowlanych/ wykonywano również działalność związaną ze sportem /wg KRS: 93.19.Z/
Na obecnym etapie rozwoju firmy biorąc pod uwagę posiadane jej zasoby oraz obserwując tendencje rozwojową lokalnego rynku zauważono realną potrzebę dywersyfikacji działalności pod kątem turystyki.
W związku z powyższym firma VERTICAL realizuje w chwili obecnej projekt pn. „Karpackie Korzenie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu: 79 704,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 64 800,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 38 880,00 zł
Okres realizacji projektu: 30.06.2014 – 31.12.2014 r.

 

Projekt wpisuje się w główne cele projektu Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich, realizowanego przez Rzeczpospolitą Polską i Szwajcarię.
Celem głównym projektu Karpackie Korzenie jest:
-  rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi firmy
Podstawowe działania to:
- zawiązanie ścisłej współpracy z innymi przedsiębiorcami oraz osobami prywatnymi
w stworzeniu zintegrowanej oferty turystycznej
- realizacja inwestycji polegającej na adaptacji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na obiekt noclegowy
- podjęcie działań zmierzających do powstania produktu lokalnego
- promocja

 

Projekt umocowany jest w dokładnie zaplanowanej strategii rozwoju firmy opartej na doświadczeniu w  wieloletnim prowadzeniu działalności własnej na rynku lokalnym oraz umiejętności
nabytych w trakcie pobytu na stażu zagranicznym /zrealizowanym dzięki udziałowi w projekcie Alpy Karpatom, za pośrednictwem Fundacji Karpackiej Polska z Sanoka/.
Realizacja projektu zapewni zdobycie zamierzonego celu i osiągnięcie planowanych rezultatów.
Zakłada się, iż w sposób znaczący przyczyni się do ogólnego rozwoju firmy.
 

KONTAKT

ZHU VERTICAL Tomasz Gądela

38-711 Ropienka 130A

telefon: 663 21 28 59

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505