Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Spotkanie z Przedstawicielami Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

W dniu 21 kwietnia 2015 roku Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Bieszczadzkiego spotkała się w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z przedstawicielami Lasów Państwowych. Spotkanie to było wynikiem realizacji planu pracy tej komisji a zarazem wynikiem istotnych i ważnych spraw, związanych z działalnością Nadleśnictwa. Spotkanie miało bardzo rzeczowy charakter, komisja przedstawiła swoje punkty do omówienia z Nadleśnictwem, a w toku rozmów udało się wypracować kilka konkretnych stanowisk w niektórych tematach:

  • znakarze, którzy będą pracować nad znakowaniem szlaków turystycznych, gdy znajdują się one na obszarze nadleśnictwa muszą uzgadniać z leśniczymi, na których drzewach można dawać takie znaki. Zapobiegnie się wtedy to wycinkom drzew ze znakami, czyli tzw. zanikaniem szlaku,
  • stałe informowanie przez nadleśnictwo urzędów: miejskiego i powiatowego o zamierzonych pracach leśnych i konieczności prac znakarskich po zakończeniu takich prac,
  • odbywanie wspólnych spotkań z Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miejskim w Ustrzykach Dolnych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie używania quadów i jednośladów w lasach oraz wytyczenia miejsca dla quadów i jednośladów, tak aby lasy, drogi leśne oraz szlaki nie były rozjeżdżane przez wielbicieli motoryzacji – stanowisko będzie bardzo ważne przy planowanym w październiku spotkaniu radnych 3 powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego),
  • usuwanie przez nadleśnictwo ze szlaków powalonych drzew, złomów, wywrotów, wiatrołomów itd.,
  • nadleśnictwo będzie brać czynny udział w działania promocyjnych organizowanych przez samorząd, oczywiście w ramach kompetencji nadleśnictwa, systematyczny udział w spotkaniach branży turystycznej, w międzynarodowej imprezie turystycznej - Karpackim Jarmarku Turystycznym,
  • obopólne przekazywanie materiałów promocyjnych oraz wspólne promocje działań leśnych.

 

 

Podczas rozmowy poruszono wiele innych spraw, m.in.:

  • sprawę drogi na Żukowie (droga na Żukowie nie jest niestety drogą turystyczną, jest to tylko droga techniczna, zatem pełny ruch turystyczny jest na niej niemożliwy),
  • sprawę wykonania wspólnego mostku przez rzekę Jasionkę przy zejściu niebieskiego szlaku do Jasienia (jest to możliwe do wykonania wspólnymi siłami, jednak tylko wtedy gdy będzie to prawnie możliwe),
  • sprawę usytuowania platformy widokowej na Kamiennej Laworcie. (jest to niestety niemożliwe do wykonania, ponieważ wiąże sie to z wycięciem lasu, możliwe są natomiast do wykonania zadaszone tarasy widokowe pod lasem jako punkty widokowe - jest to teren Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, lasy glebo i wodoochronne),
  • sprawę wykonania schodków z poręczami i stopniami na szlaku żółtym od łąk nad Jasieniem w kierunku grzbietu pasma Równi i Gromadzynia (Nadleśnictwo proponuje, aby zamiast budowy poręcz przy zejściu przelokalizować ten szlak i tym samym obniżyć koszty jego odnawiania).

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne jest za rozwojem turystyki, oferuje swoją pomoc, na miarę oczywiście swoich możliwości.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności