Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Spotkanie z Przedstawicielami Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

W dniu 21 kwietnia 2015 roku Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Bieszczadzkiego spotkała się w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z przedstawicielami Lasów Państwowych. Spotkanie to było wynikiem realizacji planu pracy tej komisji a zarazem wynikiem istotnych i ważnych spraw, związanych z działalnością Nadleśnictwa. Spotkanie miało bardzo rzeczowy charakter, komisja przedstawiła swoje punkty do omówienia z Nadleśnictwem, a w toku rozmów udało się wypracować kilka konkretnych stanowisk w niektórych tematach:

  • znakarze, którzy będą pracować nad znakowaniem szlaków turystycznych, gdy znajdują się one na obszarze nadleśnictwa muszą uzgadniać z leśniczymi, na których drzewach można dawać takie znaki. Zapobiegnie się wtedy to wycinkom drzew ze znakami, czyli tzw. zanikaniem szlaku,
  • stałe informowanie przez nadleśnictwo urzędów: miejskiego i powiatowego o zamierzonych pracach leśnych i konieczności prac znakarskich po zakończeniu takich prac,
  • odbywanie wspólnych spotkań z Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miejskim w Ustrzykach Dolnych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie używania quadów i jednośladów w lasach oraz wytyczenia miejsca dla quadów i jednośladów, tak aby lasy, drogi leśne oraz szlaki nie były rozjeżdżane przez wielbicieli motoryzacji – stanowisko będzie bardzo ważne przy planowanym w październiku spotkaniu radnych 3 powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego),
  • usuwanie przez nadleśnictwo ze szlaków powalonych drzew, złomów, wywrotów, wiatrołomów itd.,
  • nadleśnictwo będzie brać czynny udział w działania promocyjnych organizowanych przez samorząd, oczywiście w ramach kompetencji nadleśnictwa, systematyczny udział w spotkaniach branży turystycznej, w międzynarodowej imprezie turystycznej - Karpackim Jarmarku Turystycznym,
  • obopólne przekazywanie materiałów promocyjnych oraz wspólne promocje działań leśnych.

 

 

Podczas rozmowy poruszono wiele innych spraw, m.in.:

  • sprawę drogi na Żukowie (droga na Żukowie nie jest niestety drogą turystyczną, jest to tylko droga techniczna, zatem pełny ruch turystyczny jest na niej niemożliwy),
  • sprawę wykonania wspólnego mostku przez rzekę Jasionkę przy zejściu niebieskiego szlaku do Jasienia (jest to możliwe do wykonania wspólnymi siłami, jednak tylko wtedy gdy będzie to prawnie możliwe),
  • sprawę usytuowania platformy widokowej na Kamiennej Laworcie. (jest to niestety niemożliwe do wykonania, ponieważ wiąże sie to z wycięciem lasu, możliwe są natomiast do wykonania zadaszone tarasy widokowe pod lasem jako punkty widokowe - jest to teren Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, lasy glebo i wodoochronne),
  • sprawę wykonania schodków z poręczami i stopniami na szlaku żółtym od łąk nad Jasieniem w kierunku grzbietu pasma Równi i Gromadzynia (Nadleśnictwo proponuje, aby zamiast budowy poręcz przy zejściu przelokalizować ten szlak i tym samym obniżyć koszty jego odnawiania).

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne jest za rozwojem turystyki, oferuje swoją pomoc, na miarę oczywiście swoich możliwości.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Łeszega

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505