Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Informatyk

Kontakt:


Sebastian Pleskacz tel. +48 134712509

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
parter, pokój nr 2
fax: +48 0-13 471 10 73 

Do podstawowych zadań należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej.

2. Administrowanie serwerem i siecią.

3. Dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego.

4. Wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows.

5. Instalowanie systemów i programów komputerowych.

6. Dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych.

7. Zapewnienie ciągłości działania sieci informatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa.

8. Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy.

9. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową.

10. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu

komputerowego Starostwa.

11. Analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Starostwa

w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

12. Prowadzenie  podstawowych   szkoleń  pracowników   Starostwa  w   zakresie   obsługi

programów.

13. Wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

14. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych.

15. Ochrona systemów i danych oraz ich archiwizacja.

16. Bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa strony internetowej BIP.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505