Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Informatyk

Kontakt:


Sebastian Pleskacz tel. +48 134712509

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
parter, pokój nr 2
fax: +48 0-13 471 10 73 

Do podstawowych zadań należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej.

2. Administrowanie serwerem i siecią.

3. Dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego.

4. Wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows.

5. Instalowanie systemów i programów komputerowych.

6. Dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych.

7. Zapewnienie ciągłości działania sieci informatycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa.

8. Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy.

9. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową.

10. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu

komputerowego Starostwa.

11. Analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Starostwa

w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

12. Prowadzenie  podstawowych   szkoleń  pracowników   Starostwa  w   zakresie   obsługi

programów.

13. Wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

14. Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych.

15. Ochrona systemów i danych oraz ich archiwizacja.

16. Bieżąca aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa strony internetowej BIP.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505