Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Mikroprojekt "Niech połączą nas góry i kultury"

cel ogólny mikroprojektu:

podniesienie zrównoważonego poziomu wykorzystania i promocji zasobów wielokulturowych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego i miasta Giraltovce w celu rozwiązywania problemów społecznych.

cele szczegółowe:

1) inwentaryzacja i zabranie informacji związanych z zasobami historycznymi i wielokulturowymi,
2) opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod i technologii zbierających i promujących
dziedzictwo wielokulturowe
3) przygotowanie beneficjentów do wykorzystania różnych form prezentacji obszaru
wielokulturowego

Na obszarze wsparcia współistniały przed II wojną światową różne kultury. Zachowanie i promocja tej wielokulturowości może być zasobem rozwiązującym problemy z jakimi się borykamy. Bogactwo to bowiem jest trwałe i zawsze będzie mogło generować nowe miejsca pracy np.w turystyce.

Zostaną podjęte następujące grupy działań:


1. Stworzenie nowych, multimedialnych narzędzi do promocji bogatych walorów kulturowych.
Wykreowanie w wersji elektronicznej produktu turystycznego daje szansę pozyskania nowych inwestorów oraz napływu większej ilości turystów.


2. stworzenie aplikacji mobilnej, która będzie kompendium wiedzy o atrakcjach turyst., zabytkach, historii, imprezach życiu kulturalnym w obu regionach. Materiały przygotowane podczas wcześniej zorganizowanych warsztatów dostępne będą w formie papierowej i elektronicznej po obydwu stronach granicy.


3. Wyszkolenie kadry jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i wykorzystania narzędzi do opracowania profesjonalnej promocji oraz przekazania uzyskanego produktu w formie nowoczesnej aplikacji mobilnej. Wielozakresowe szkolenia, stanowić będą przygotowanie podłoża do współpracy w tworzeniu wspólnych strategii promocyjnych pogranicza polsko – słowackiego.


4. Stworzenie systemu info o atrakcjach i walorach kulturowych obydwu regionów. Ze względu na położenie miasta w centrum regionu u zbiegu szlaków komunikacyjnych i turystycznych oraz międzynarodowych tras liczba turystów odwiedzających Powiat Bieszczadzki stale rośnie.

Istnieje potrzeba opracowania nowych, nietradycyjnych form promocyjnych, pogłębiających
poziom wiedzy o wielokulturowości. Zapewnić przestrzeń i warunki do refleksji nad życiem
i poznaniem samego siebie to zadanie jakie stawiamy przed naszym projektem. Chcemy dać silny impuls do rozwoju turystyki opartej na bogatym dziedzictwie kulturowym.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505