Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Dane do faktur od 1 stycznia 2017 r.

Na skutek centralizacji rozliczenia podatku VAT, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), wszystkie jednostki powiatowe z dniem 1 stycznia 2017 r. stały się wraz z powiatem jednym scentralizowanym podatnikiem podatku VAT.
 
W związku z powyższym wystawiane od 1 stycznia 2017 r. faktury powinny zawierać oprócz pełnej nazwy, adresu i numeru NIP Powiatu Bieszczadzkiego (oznaczonego jako nabywca) również pełną nazwę i adres Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych (oznaczonego jako odbiorca), według poniższego wzoru:
 
Nabywca:
Powiat Bieszczadzki
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 689 11 89 975
 
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

W przypadku braku możliwości w druku faktury dodania pola „Odbiorca” dopuszcza się wskazanie jednostki dokonującej zakupu (odbiorcy) w innym miejscu na fakturze, np. w uwagach.

Uwaga sprzedawcy! Zamówiony towar należy wysyłać na adres odbiorcy (a nie nabywcy)!

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności