Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Mikroprojekt „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

LIDER PROJEKTU: Powiat Bieszczadzki

PARTNER PROJEKTU: Miasto Giraltovce

TERMIN REALIZACJI: 2011 rok

BUDŻET PROJEKTU: 26 534,00 € 

CELE PROJEKTU 

1. rozwój zasobów ludzkich  poprzez przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia zmierzającego w efekcie długofalowym do wypromowania regionów obiętych wsparciem.
2. podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnych o pograniczu,  dziedzictwie kulturowym miast i regionów, lokalnych wytwórcach i przedsiębiorcach poprzez opracowanie
 i wydanie materiałów zwierających informacje i opisy lokalnych atrakcji turystycznych, gospodarczych
3. nawiązanie współpracy między poszczególnymi pracownikami instytucji samorządowych a także lokalnych liderów działających w organizacjach pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą poprzez współprace w trakcie realizacji działań projektu oraz wymianę osobistych  doświadczeń.
4. ożywienie aktywności społeczno – gospodarczej regionów poprzez podpisanie porozumienia partnerskiego, co w efekcie długofalowym wpłynie na integrację społeczności przygranicznych i aktywizację tych terenów. 
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505