Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Załączniki:
Projekt "Podkarpacka Motywa(k)cja osób niepełnosprawnych"
Wtorek2017/11/07

 

Fundacja Challenge Europe zaprasza do udziału w projekcie


„Podkarpacka Motywa(k)cja osób niepełnosprawnych”

Fundacja realizuje projekt p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSRAWNYCH” zaprasza do udziału osoby niepracujące w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie woj. Podkarpackiego, zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Wartość projektu:  1 988 400,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  1 690 140,00 zł

Celem projektu jest podwyższenie do IX 2018r. aktywności społeczno – zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 mieszkańców województwa podkarpackiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno – zawodowym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym:

- posiadające zamieszkanie na terenie woj. Podkarpackiego,

- spełniające kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy osób niebędących podopiecznymi OPS lub PCPR, oraz zaświadczenie OPS lub PCPR w przypadku podopiecznych OPS lub PCPR),

- posiadające status osoby pozostającej bez pracy,

- status na rynku pracy - wymagany III profil pomocy, lub bierne zawodowe.

Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505