Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Czwartek2017/11/23

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na Sesję Nadzwyczajną Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 )oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego zwołuję

 

XXXVIII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 

która odbędzie się w dniu  27 listopada  2017 r.  o godzinie 15  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
  4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego                  na 2017 r. ,

2)    zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 – 2019 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”,

3)    zatwierdzenia realizacji projektu pt.: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,

  1. Interpelacje i pytania radnych.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Ryszard Urban

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505