Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXXIX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2017/12/06

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na:

XXXIX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

która odbędzie się 14 grudnia  2017 r.  o godzinie 1400 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
  3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.
  4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. ,

2)    określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od  1 stycznia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r.,

3)    uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

4)    wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

  1. Przedstawienie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
    o stanie środowiska na obszarze województwa.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.
  3. Interpelacje i pytania radnych.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505