Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXXIX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2017/12/06

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na:

XXXIX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

która odbędzie się 14 grudnia  2017 r.  o godzinie 1400 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
  3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.
  4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. ,

2)    określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od  1 stycznia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r.,

3)    uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

4)    wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

  1. Przedstawienie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
    o stanie środowiska na obszarze województwa.
  2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.
  3. Interpelacje i pytania radnych.
  4. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505