Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Powiązane galerie:
Kwartalne spotkanie sołtysów i władz powiatowych
Środa2017/12/13

Ostatnie w tym roku spotkanie sołtysów wsi powiatu bieszczadzkiego i władz powiatowych odbyło się 13 grudnia. W trakcie zebrania Starosta przedstawił zakończone już inwestycje drogowe, o których informowaliśmy na bieżąco. Dotychczas na te cele zostało przeznaczone ponad 8,2 miliona złotych.

Jednocześnie p. Marek Andruch zaznaczył, że inwestycje drogowe w powiecie będą kontynuowane w przyszłym roku. Planowane prace remontowe zostaną sfinansowane z trzech źródeł: programu Polska – Białoruś – Ukraina, programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Sołtysi zasygnalizowali problemy z zimowym utrzymaniem dróg, przepustów i mostów oraz problemy związane z eksploatacją dróg remontowanych i oczekujących na modernizację.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi wsi powiatu bieszczadzkiego, starosta Marek Andruch, wicestarosta Artur Woźny oraz przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban. Spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi i noworocznymi, złożonymi przez władze powiatowe.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505