Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Powiązane galerie:
Kwartalne spotkanie sołtysów i władz powiatowych
Środa2017/12/13

Ostatnie w tym roku spotkanie sołtysów wsi powiatu bieszczadzkiego i władz powiatowych odbyło się 13 grudnia. W trakcie zebrania Starosta przedstawił zakończone już inwestycje drogowe, o których informowaliśmy na bieżąco. Dotychczas na te cele zostało przeznaczone ponad 8,2 miliona złotych.

Jednocześnie p. Marek Andruch zaznaczył, że inwestycje drogowe w powiecie będą kontynuowane w przyszłym roku. Planowane prace remontowe zostaną sfinansowane z trzech źródeł: programu Polska – Białoruś – Ukraina, programu „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Sołtysi zasygnalizowali problemy z zimowym utrzymaniem dróg, przepustów i mostów oraz problemy związane z eksploatacją dróg remontowanych i oczekujących na modernizację.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi wsi powiatu bieszczadzkiego, starosta Marek Andruch, wicestarosta Artur Woźny oraz przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban. Spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi i noworocznymi, złożonymi przez władze powiatowe.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505