Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Ważne zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Środa2018/05/09

INFORMACJA dla STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH założonych  przed  20 maja  2016 r. 
 

Stowarzyszenia zwykłe założone i działające na podstawie przepisów obowiązujących przed  dniem 20 maja 2016 r. obowiązane są dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ostateczny termin na uzyskania wpisu upływa z dniem 20 maja 2018 r. 

Stowarzyszenia zwykłe powstałe przed 20 maja 2016r., które w  terminie do dnia 20 maja 2018r. nie uzyskają wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zostaną z mocy prawa rozwiązane ( art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923).

Art. 10. ustawy stanowi, iż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

                                

Stowarzyszenia zwykłe, założone przed datą 20 maja 2016 r., które chcą po dniu 20 maja 2018 r. prowadzić dalej swą działalność i uniknąć rozwiązania z mocy prawa,  muszą dostosować swoje regulaminy   i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać  wpis  do  nowej  ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej  przez  Starostę  Bieszczadzkiego.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505