Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Wtorek2018/09/04

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Bieszczadzkiego

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwołuje

XLVIII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,

która odbędzie się 7 września  2018 r.  o godzinie 900 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja projektu uchwały, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą w sprawie:

wprowadzenia zmian  w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

4. Interpelacje i pytania radnych.
5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad sesji.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505