Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
zmiana godzin urzędowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Poniedziałek2018/09/10

Powiatowy Rzecznik Konsumentów urzęduje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 w Ustrzykach Dolnych w

każdy piątek w godzinach 8:00 - 12:00

E-mail -

Numer pokoju: 1

 Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą następujące zadania:

  1.  Zapewnienie konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów,
  2. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. Współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  5. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  6. Udzielanie pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505