Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
L Sesja Rady Powiatu
Wtorek2018/10/09

Ustrzyki Dolne, dnia 9 października 2018 r.

OKZ.0002.50.2018

 

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) zwołuję

 

 

L  Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego

 

 

która odbędzie się w dniu 17 października  2018 r.  o godzinie 14  00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22,                                                    z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5.    Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na

2018 r.,

2)    zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanychprzez Powiatowy Zarząd Dróg.

6.    Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego za lata 2014 – 2018
(V kadencja).

7.    Interpelacje i pytania radnych.

8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9.    Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad sesji.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505