Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Nowe regulacje i dostosowania dla osób niepełnosprawnych
Piątek2019/03/22

20 marca w sali konferencyjnej naszego starostwa odbyło się spotkanie w sprawie nowych regulacji dotyczących osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagdanień związanych z tą kwestią, takich jak polityka lokalna uwzględniająca potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami, w tym dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. 

Następnie odbyła się dyskusja nad dostępnością przestrzeni i usług publicznych w powiecie w kontekście nowych standardów, regulacji określających stosowanie uniwersalnego projektowania w kreowaniu polityk i realizacji usług publicznych oraz w kontekście potrzeb mieszkańców. Omówiono również skuteczność podejmowanych dotychczas działań a zmieniające się potrzeby i możliwości – wymiana dobrych praktyk, obaw, zagrożeń ale i szans.

Spotkanie było również okazją do refleksji, diagnozy dotychczasowych działań oraz podjęcia planów na przyszłość, by zwiększyć efektywność działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z uczestnictwem naszego Powiatu w realizacji projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505