Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
IX Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2019/06/05

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu Bieszczadzkiego

na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 8  pkt Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

IX Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,

która odbędzie się  10 czerwca  2019 r.  o godzinie 900 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  VIII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na zbycie  mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

2)    wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  działań zmierzających do upamiętnienia mieszkańców Bieszczad zasłużonych w walce o demokrację w Polsce

6. Interpelacje i pytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności