Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
XIII Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Środa2019/09/18

Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczazkiego zwołuje XIII Sesję Rady Powiatu Bieszczadzkiego,  która odbędzie się w dniu 26 września  2019 r.  o godzinie 1000 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XII Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Informacja z pracy Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w okresie międzysesyjnym.

5. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

 1)    udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p/w Wniebowzięcia NMP i Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu.

2)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032,

4)    zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone
w uchwale budżetowej na 2019 rok,

5)    wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych,

6)    przekazania środka trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

7)    wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego,

8)    wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

9)    wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych 

10) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych,

11) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Bieszczadzkiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,      

12) wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu
Bieszczadzkiego na 2019 r.,

13) rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Bieszczadzkiego.

6. Interpelacje i pytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad sesji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności