Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Wtorek2020/09/15

XXV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Bieszczadzkiego odbędzie się w dniu 17 września 2020r. o godzinie  900 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXIV Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

4. Prezentacja projektów uchwał, przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu, dyskusja, głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)    wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.,

2)    zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg,

3)    zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: ,,Audyt wewnętrzny”,

4)    zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

5. Interpelacje i pytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                                                                                                                

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności