Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza konsultacje Programu współpracy z NGO na rok 2021
Środa2020/09/30

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza konsultacje „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

CEL KONSULTACJI: uzyskanie opinii oraz uwag organizacji pozarządowych na temat projektu Programu

PRZEDMIOT KONSULTACJI: projekt „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

TERMIN KONSULTACJI: od 30 września 2020 r. do 21 października 2020 r.

FORMA KONSULTACJI: opinie i uwagi należy składać w terminie do dnia 21 października 2020 r. poprzez składanie wypełnionego formularza opinii lub uwag stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w formie:

1) elektronicznej na adres e-mail:   lub

2) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne lub

3) osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne w godzinach pracy urzędu.

 

Formularze opinii i uwag nadesłane po terminie mogą zostać nieuwzględnione.

O zachowaniu terminu złożenia opinii i uwag decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Nie przedstawienie opinii w terminie, o którym mowa oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności