Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE: Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Piątek2020/11/20

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE:

Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 

Projekt programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:

1)       Uchwale Nr L/281/10 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania przez organy Powiatu aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz radami pożytku publicznego.

2)       Uchwale nr 100/196/20 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym.

Konsultacje Programu odbywały się w okresie: 30 września 2020 r. do dnia 21 października 2020 r.

W trakcie konsultacji do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych wpłynęły dwa formularze konsultacyjne złożone przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne “Źródła Karpat”. Stowarzyszenie zaproponowało wprowadzenie zmian w §5 Priorytetowe zadania publiczne poprzez rozdzielenie kultury i turystyki oraz wprowadzenie dwóch zadań priorytetowych:

1) Korona Ustrzyckich Gór – Małe góry, moc kultury

2) Szlak naftowy – jak to z ropą dawniej bywało, jako element Szlaku Zabytków Powiatu

Stowarzyszenie zaproponowało też zmianę §9 Źródła finansowania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu przeznaczając na zaproponowane wyżej zadania w ramach kultury i turystyki:

1) Korona Ustrzyckich Gór – Małe góry, moc kultury – 10 000,00 zł

2) Szlak naftowy – jak to z ropą dawniej bywało, jako element Szlaku Zabytków Powiatu – 10 000,00 zł

 

Proponowane zmiany zostały przekazane do zaopiniowania przez komórki merytoryczne, następnie do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego, który proponowanych zmian nie przyjął, uzasadniając następująco:

Obecne zapisy Programu umożliwiają złożenie wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie działań proponowanych przez Stowarzyszenie. W ramach obecnie zaplanowanych środków jest także możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację tych działań w wysokości oczekiwanej przez Stowarzyszenie.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności