Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km 3+000 - 6+600 i 7+500 – 9+00

Wykonanie robót drogowych w celu remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów ,poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2295 R Krościenko-Stebnik w km 0+000 – 0+809,

w zakresie :
-renowacji odwodnienia: oczyszczenie rowów z namułu 350m; oczyszczenie przepustów 26m; rowy 159m3; rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm 31 m; budowa przepustów z rur o średnicy 50cm metrów 43; założenie skosów 16m;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów 102m2;
- wykonanie poboczy utwardzonych,
remont nawierzchni jezdni – frezowanie ,podbudowa z kruszywał łamanego,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek min.-bitumicznych na łacznej długości 809 mb.( cała długośc drogi powiatowej)
 Wartość robót brutto :    236 081,53 PLN
 

Nowa nawierzchnia - Stańkowa

Nowa nawierzchnia - Stańkowa
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505