Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km 3+000 - 6+600 i 7+500 – 9+00

Wykonanie robót drogowych w celu remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów ,poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2295 R Krościenko-Stebnik w km 0+000 – 0+809,

w zakresie :
-renowacji odwodnienia: oczyszczenie rowów z namułu 350m; oczyszczenie przepustów 26m; rowy 159m3; rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm 31 m; budowa przepustów z rur o średnicy 50cm metrów 43; założenie skosów 16m;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów 102m2;
- wykonanie poboczy utwardzonych,
remont nawierzchni jezdni – frezowanie ,podbudowa z kruszywał łamanego,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek min.-bitumicznych na łacznej długości 809 mb.( cała długośc drogi powiatowej)
 Wartość robót brutto :    236 081,53 PLN
 

Nowa nawierzchnia - Stańkowa

Nowa nawierzchnia - Stańkowa
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505