Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Gospodarka

 

 

Powiat Bieszczadzki jest od kilku lat liderem w rankingach nakładów inwestycyjnych. Dwukrotnie  w latach  2007 i 2008  zajęliśmy miejsce I,  za rok 2009 miejsce II i za rok 2006  miejsce III.  

 

 

 

W okresie kadencji 2006-2010 nakłady inwestycyjne Powiatu Bieszczadzkiego zamykają się kwotą 28,2 mln złotych. Wyrażając się bardziej obrazowo oznacza to, że jeden cały roczny budżet powiatu przeznaczony został na inwestycje.  Z tej kwoty 23,2 mln złotych stanowi 83%, zostało pozyskanych z zewnątrz z różnych programów Unii Europejskiej i dotacji.

 

Pod względem wykorzystania środków Unii Europejskiej  Powiat Bieszczadzki zajął V miejsce  w Polsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych  w latach 2004-2009 w kategorii powiaty.

 

W ocenie zewnętrznej, która została dokonana przez panele ekspertów funduszy europejskich niemalże 100% naszych wniosków okazało się skutecznych.

 

Największe nakłady inwestycyjne powiatu dokonane zostały w obszarze infrastruktury drogowej, inwestycje oświatowe, służby zdrowia, sportu i rekreacji oraz rozwoju zasobów ludzkich.

 

 Powiat Bieszczadzki prawie w całości objęty jest jakąś formą ochrony od  parku narodowego poczynając, poprzez parki krajobrazowe, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej a na obszarach chronionego krajobrazu kończąc.

 

Stąd  szans rozwoju upatrujemy w udostępnianiu walorów regionu. Przemysł turystyczny wymaga tworzenia  odpowiedniej infrastruktury, w tym szczególnie ważnej sieci komunikacyjnej.

 

Tak w skali kraju jak i lokalnie, ta sfera jest najbardziej zaniedbana i najbardziej kosztowna.

 

W realizacji inwestycji drogowych wspierają nas gminy i nadleśnictwa żywotnie zainteresowane sprawnym wywozem drewna.

 

Nie zaniedbujemy i innych dziedzin – oświaty i służby zdrowia. Wykonano remont budynku liceum w Ustrzykach Dolnych  i na ukończeniu są prace przy modernizacji budynku i budowie zaplecza sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych – koszty 4,1 mln złotych. Budowa wind, przebudowa kotłowni w szpitalu powiatowym to kolejne 1,6 mln złotych.

 

Staramy się realizować zadania wpisane w strategię powiatu, wykorzystujemy graniczne położenie.

 

Uwarunkowania te wyznaczają kierunki działań na lata następne:

zabieganie o kolejne fundusze i wykorzystanie ich do budowania pozytywnego wizerunku Bieszczad jako miejsca nastawionego na rozwój, miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. W tym całym procesie najważniejszym celem jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków do życia, samorealizacji i poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.

 

 

 


 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505