Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Gospodarka

 

 

Powiat Bieszczadzki jest od kilku lat liderem w rankingach nakładów inwestycyjnych. Dwukrotnie  w latach  2007 i 2008  zajęliśmy miejsce I,  za rok 2009 miejsce II i za rok 2006  miejsce III.  

 

 

 

W okresie kadencji 2006-2010 nakłady inwestycyjne Powiatu Bieszczadzkiego zamykają się kwotą 28,2 mln złotych. Wyrażając się bardziej obrazowo oznacza to, że jeden cały roczny budżet powiatu przeznaczony został na inwestycje.  Z tej kwoty 23,2 mln złotych stanowi 83%, zostało pozyskanych z zewnątrz z różnych programów Unii Europejskiej i dotacji.

 

Pod względem wykorzystania środków Unii Europejskiej  Powiat Bieszczadzki zajął V miejsce  w Polsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych  w latach 2004-2009 w kategorii powiaty.

 

W ocenie zewnętrznej, która została dokonana przez panele ekspertów funduszy europejskich niemalże 100% naszych wniosków okazało się skutecznych.

 

Największe nakłady inwestycyjne powiatu dokonane zostały w obszarze infrastruktury drogowej, inwestycje oświatowe, służby zdrowia, sportu i rekreacji oraz rozwoju zasobów ludzkich.

 

 Powiat Bieszczadzki prawie w całości objęty jest jakąś formą ochrony od  parku narodowego poczynając, poprzez parki krajobrazowe, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej a na obszarach chronionego krajobrazu kończąc.

 

Stąd  szans rozwoju upatrujemy w udostępnianiu walorów regionu. Przemysł turystyczny wymaga tworzenia  odpowiedniej infrastruktury, w tym szczególnie ważnej sieci komunikacyjnej.

 

Tak w skali kraju jak i lokalnie, ta sfera jest najbardziej zaniedbana i najbardziej kosztowna.

 

W realizacji inwestycji drogowych wspierają nas gminy i nadleśnictwa żywotnie zainteresowane sprawnym wywozem drewna.

 

Nie zaniedbujemy i innych dziedzin – oświaty i służby zdrowia. Wykonano remont budynku liceum w Ustrzykach Dolnych  i na ukończeniu są prace przy modernizacji budynku i budowie zaplecza sportowego Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych – koszty 4,1 mln złotych. Budowa wind, przebudowa kotłowni w szpitalu powiatowym to kolejne 1,6 mln złotych.

 

Staramy się realizować zadania wpisane w strategię powiatu, wykorzystujemy graniczne położenie.

 

Uwarunkowania te wyznaczają kierunki działań na lata następne:

zabieganie o kolejne fundusze i wykorzystanie ich do budowania pozytywnego wizerunku Bieszczad jako miejsca nastawionego na rozwój, miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. W tym całym procesie najważniejszym celem jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków do życia, samorealizacji i poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.

 

 

 


 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505