Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi Nr 2292 R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie-Wojtkówka, odcinkami w km 0+000-3+676 o długości 1090 mb
Prace obejmowały remont konstrukcji nawierzchni jezdni ,poboczy ,zjazdów i renowację odwodniania odcinków zniszczonych w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.
 
Zakres robót: wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów ,budowa poboczy obustronnych na długości 1090m; remont nawierzchni jezdni –,podbudowa z tłucznia kamiennego  ,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych na łącznej długości 1090 mb.
Wartość brutto: 498 483,58PLN
 
 
Wartość przeprowadzonych prac: 1 225 815,79 PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 99,99999 %
 
Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
Prace zakończono: 31.10.2011r.
 

Nowa nawierzchnia - Nowosielce

Nowa nawierzchnia - Nowosielce

Roboty drogowe - Nowosielce

Roboty drogowe - Nowosielce

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505