Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi Nr 2292 R Wojtkowa-Nowosielce Kozickie-Wojtkówka, odcinkami w km 0+000-3+676 o długości 1090 mb
Prace obejmowały remont konstrukcji nawierzchni jezdni ,poboczy ,zjazdów i renowację odwodniania odcinków zniszczonych w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.
 
Zakres robót: wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów ,budowa poboczy obustronnych na długości 1090m; remont nawierzchni jezdni –,podbudowa z tłucznia kamiennego  ,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych na łącznej długości 1090 mb.
Wartość brutto: 498 483,58PLN
 
 
Wartość przeprowadzonych prac: 1 225 815,79 PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 99,99999 %
 
Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
Prace zakończono: 31.10.2011r.
 

Nowa nawierzchnia - Nowosielce

Nowa nawierzchnia - Nowosielce

Roboty drogowe - Nowosielce

Roboty drogowe - Nowosielce

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505