Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP

 

Kontakt:


Tomasz Piotrowicz tel. +48 134712507

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
II piętro, pokój nr 16
fax: +48 13 471 10 73

 

Do podstawowych zadań należy:

 

1.prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
2.sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
3.określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom w odniesieniu do administrowanego obszaru,
4.monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5.ustalanie procedury reagowania kryzysowego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
6.przygotowywanie i koordynowanie na terenie powiatu procedur planowania cywilnego oraz opracowanie powiatowych planów obrony cywilnej,
7.koordynowanie pracy komisji do szacowania strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,
8.organizowanie szkoleń i ćwiczeń,
9.współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,

10.pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),

11.pełnienie obowiązków Pełnomocnija ds. ochrony informacji niejawnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505