Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP

 

Kontakt:


Tomasz Piotrowicz tel. +48 134712507

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
II piętro, pokój nr 16
fax: +48 13 471 10 73

 

Do podstawowych zadań należy:

 

1.prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
2.sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
3.określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom w odniesieniu do administrowanego obszaru,
4.monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5.ustalanie procedury reagowania kryzysowego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
6.przygotowywanie i koordynowanie na terenie powiatu procedur planowania cywilnego oraz opracowanie powiatowych planów obrony cywilnej,
7.koordynowanie pracy komisji do szacowania strat w sytuacji wystąpienia kryzysu oraz programowanie procesu odbudowy,
8.organizowanie szkoleń i ćwiczeń,
9.współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,

10.pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),

11.pełnienie obowiązków Pełnomocnija ds. ochrony informacji niejawnych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505