Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi powiatowej Nr 2224 R Rozpucie-Ropienka w miejscowości Zawadka w km 2+800-4+500

ZAKRES INWESTYCJI:

W ramach zadania wykonano fizycznie roboty budowlane z zakresie : 
- odbudowy konstrukcji :
- podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 5100,0 m2 za kwotę netto 40 800,00zł ;
 brutto 50 184,00zł,
- jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstw 4 cm w ilości 4 000,0 m2 za kwotę netto 92 800,00zł ; brutto 114 144,00 zł
- i o grubości warstwy 3 cm w ilości 4 000,0 m2 za kwotę netto 66,000,00zł;brutto81 180,00 zł
- oraz poboczy żwirowych w ilości 1 000,0 m2 za kwotę netto 6 000,00 zł; brutto 7 380,00 zł
- oczyszczenia rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp w ilości 850 m za kwotę netto 5100,00zł;brutto 6 273,00 zł
 
 Stanowiące odcinek o długości 1 000,00m w ciągu drogi powiatowej Nr 2224 R Rozpucie –Ropienka zlokalizowany w km 2+800 do km 3+800 w miejscowości Zawadka.
 
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 259 161,00 PLN 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2012 r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 
WYKONAWCA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH  Sp. z o.o.
38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT:  21.08.2012r. - 15.10.2012r. 
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505