Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi powiatowej Nr 2224 R Rozpucie-Ropienka w miejscowości Zawadka w km 2+800-4+500

ZAKRES INWESTYCJI:

W ramach zadania wykonano fizycznie roboty budowlane z zakresie : 
- odbudowy konstrukcji :
- podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 5100,0 m2 za kwotę netto 40 800,00zł ;
 brutto 50 184,00zł,
- jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości warstw 4 cm w ilości 4 000,0 m2 za kwotę netto 92 800,00zł ; brutto 114 144,00 zł
- i o grubości warstwy 3 cm w ilości 4 000,0 m2 za kwotę netto 66,000,00zł;brutto81 180,00 zł
- oraz poboczy żwirowych w ilości 1 000,0 m2 za kwotę netto 6 000,00 zł; brutto 7 380,00 zł
- oczyszczenia rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp w ilości 850 m za kwotę netto 5100,00zł;brutto 6 273,00 zł
 
 Stanowiące odcinek o długości 1 000,00m w ciągu drogi powiatowej Nr 2224 R Rozpucie –Ropienka zlokalizowany w km 2+800 do km 3+800 w miejscowości Zawadka.
 
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 259 161,00 PLN 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2012 r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 
WYKONAWCA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH  Sp. z o.o.
38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT:  21.08.2012r. - 15.10.2012r. 
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505