Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi Nr 2295 R Krościenko-Stebnik w km 0+000 – 0+809
Wykonanie robót drogowych w celu remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów ,poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km   3+000 6+600 i 7+500 – 9+000, na odcinku o łacznej długości 1300m w lokalizacji w km 3+000 do 4+900 w zakresie : renowacji odwodnienia :kopanie rowów 301 m3;ozcyszczenie rowów z namułu m290 ;budowa przepustów z rur o srednicy 40 cm m 15; założenie skosów 6m; budowa przepustów z rur o srednicy 50 cm metrów 47; założenie skosów 18m wykonanie podbudowy 93m2 i nawierzchni zjazdów 468 m2; budowa poboczy obustronnych na długości 1300m; remont nawierzchni jezdni – podbudowa z tłucznia kamiennego ,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych na łacznej długości 1300 mb.
Wartośc robót  brutto : 608 314,21 PLN
 
Razem wartość przeprowadzonych remontów brutto : 844 395,74  PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa   w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku w wysokości 100% wartości robót  
 
Wykonawca :
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
 
Zakończone : 31.08.2011r.

Stan drogi przed remontem - Krościenko

Stan drogi przed remontem - Krościenko

Nowa nawierzchnia - Krościenko

Nowa nawierzchnia - Krościenko
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505