Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi Nr 2295 R Krościenko-Stebnik w km 0+000 – 0+809
Wykonanie robót drogowych w celu remontu konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów ,poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km   3+000 6+600 i 7+500 – 9+000, na odcinku o łacznej długości 1300m w lokalizacji w km 3+000 do 4+900 w zakresie : renowacji odwodnienia :kopanie rowów 301 m3;ozcyszczenie rowów z namułu m290 ;budowa przepustów z rur o srednicy 40 cm m 15; założenie skosów 6m; budowa przepustów z rur o srednicy 50 cm metrów 47; założenie skosów 18m wykonanie podbudowy 93m2 i nawierzchni zjazdów 468 m2; budowa poboczy obustronnych na długości 1300m; remont nawierzchni jezdni – podbudowa z tłucznia kamiennego ,nawierzchnia w-wy wiażaca i ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych na łacznej długości 1300 mb.
Wartośc robót  brutto : 608 314,21 PLN
 
Razem wartość przeprowadzonych remontów brutto : 844 395,74  PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa   w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku w wysokości 100% wartości robót  
 
Wykonawca :
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.
 
 
Zakończone : 31.08.2011r.

Stan drogi przed remontem - Krościenko

Stan drogi przed remontem - Krościenko

Nowa nawierzchnia - Krościenko

Nowa nawierzchnia - Krościenko
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505