Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich, Obronnych i Bezpieczeństwa

 

Kontakt:

 

Małgorzata Jonasz tel. +48 134712505

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
I piętro, pokój nr 5
fax: +48 13 471 10 73

 

1. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych.
2. Nadzór nad stowarzyszeniami i postępowanie rejestrowe.
3. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego należących do zadań powiatu.
4. Funkcjonowanie i prowadzenie Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych.
5. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zgubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.
7. Prowadzenie kancelarii niejawnej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego.
9. Prowadzenie spraw z zakresu uzupełniania sił zbrojnych, planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Akcji Kurierskiej.
10. Prowadzenie dokumentacji i obsługa komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
11. Współdziałanie z Komendą Powiatową Policji – analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
12. Prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, planowania operacyjnego, programowania obronnego oraz podwyższania gotowości obronnej w Powiecie Bieszczadzkim.
13. Pełnienie funkcji Administratora (Asystenta) ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wdrażaniem Systemu ISO 9001.
 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505