Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich, Obronnych i Bezpieczeństwa

 

Kontakt:

 

Małgorzata Jonasz tel. +48 134712505

ul. Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
I piętro, pokój nr 5
fax: +48 13 471 10 73

 

1. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych.
2. Nadzór nad stowarzyszeniami i postępowanie rejestrowe.
3. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego należących do zadań powiatu.
4. Funkcjonowanie i prowadzenie Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych.
5. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zgubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.
7. Prowadzenie kancelarii niejawnej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego.
9. Prowadzenie spraw z zakresu uzupełniania sił zbrojnych, planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Akcji Kurierskiej.
10. Prowadzenie dokumentacji i obsługa komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
11. Współdziałanie z Komendą Powiatową Policji – analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
12. Prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, planowania operacyjnego, programowania obronnego oraz podwyższania gotowości obronnej w Powiecie Bieszczadzkim.
13. Pełnienie funkcji Administratora (Asystenta) ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wdrażaniem Systemu ISO 9001.
 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505