Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa Leszczowate-Łodyna w km 5+650 w miejscowości Leszczowate

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót drogowych w celu wykonania remontu przepustu o średnicy 60 cm w km 5+650 oraz odbudowy korpusu drogi na długości 50 mb , poboczy i jezdni na długości 50 m oraz barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna w km 5+650 na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim.

  

 
ZAKRES INWESTYCJI:
Wykonanie remontu przepustu, konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy odcinka drogi zniszczonego w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.
 
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 93 886,32.zł.
zrealizowane z udziałem środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w ramach umowy  Nr PUW/ŚR/FSUE/6356/3/22/2012  z dnia 11.06.2012r
 
WYKONAWCA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
„TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel
Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT:  lipiec 2012r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505