Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa Leszczowate-Łodyna w km 5+650 w miejscowości Leszczowate

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót drogowych w celu wykonania remontu przepustu o średnicy 60 cm w km 5+650 oraz odbudowy korpusu drogi na długości 50 mb , poboczy i jezdni na długości 50 m oraz barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna w km 5+650 na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w Powiecie Bieszczadzkim.

  

 
ZAKRES INWESTYCJI:
Wykonanie remontu przepustu, konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy odcinka drogi zniszczonego w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.
 
 
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 93 886,32.zł.
zrealizowane z udziałem środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w ramach umowy  Nr PUW/ŚR/FSUE/6356/3/22/2012  z dnia 11.06.2012r
 
WYKONAWCA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
„TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel
Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT:  lipiec 2012r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505