Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km 3+000 6+600 i 7+500 – 9+000.- odcinkami o łacznej długości 1300mb

Prace obejmowały remont konstrukcji nawierzchni jezdni ,poboczy ,zjazdów i renowację odwodniania odcinków zniszczonych w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.

 
Zakres robót: oczyszczenia z krzaków i podszyć, renowacji odwodnienia: oczyszczenie rowów, wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów ;budowa poboczy obustronnych na długości 1300m; remont nawierzchni jezdni, podbudowa z tłucznia kamiennego, nawierzchnia w-wy wiążaca i ścieralna z mieszanek min.-bitumicznych na łacznej długości 1300 mb.
Wartość brutto: 727 332,21 PLN
W trakcie robót - Stańkowa
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505