Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi Nr 2226R Rakowa –Stańkowa-Ropienka w km 3+000 6+600 i 7+500 – 9+000.- odcinkami o łacznej długości 1300mb

Prace obejmowały remont konstrukcji nawierzchni jezdni ,poboczy ,zjazdów i renowację odwodniania odcinków zniszczonych w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r.

 
Zakres robót: oczyszczenia z krzaków i podszyć, renowacji odwodnienia: oczyszczenie rowów, wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów ;budowa poboczy obustronnych na długości 1300m; remont nawierzchni jezdni, podbudowa z tłucznia kamiennego, nawierzchnia w-wy wiążaca i ścieralna z mieszanek min.-bitumicznych na łacznej długości 1300 mb.
Wartość brutto: 727 332,21 PLN
W trakcie robót - Stańkowa
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505