Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna –Czarna Dolna

"Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna –Czarna Dolna „

 "Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna –Czarna Dolna „

 
Remont drogi w  ciągu drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna na odcinku o długości 1710 mb  drogi Czarna –Czarna Dolna przebiegającym na terenie Gminy Czarna w Powiecie Bieszczadzkim.
 
 
Zakres robót:
- wyprofilowanie istniejącej podbudowy warstwą profilującą z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 4 cm na powierzchni 1450 m2 ,
- wykonanie warstwy wiążącej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 5 cm –8550m2 ,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych o grubości warstwy 4 cm - 8550 m2
na całej długości remontowanego odcinka drogi uzyska się wymagane parametry techniczne w zakresie spadków i łuków.
-budowa poboczy z tłucznia kamiennego z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym - 2565 m2.
-oczyszczenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp – śr. 30 cm - 2962 mb. -12 odcinków
- remont 36 istniejących zjazdów z wykonaniem nawierzchni z tłucznia kamiennego i z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym –912 m2 ;
- przebudowa przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 50 cm –238 mb.
- przebudowa przepustu na przystanku komunikacji autobusowej o powierzchni 60 m2 z wymianą rur na długości 20 mb z nawierzchnią i podbudową.
- wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch, ustawienie barier energochłonnych –273mb. 11 odcinków ,
- wykonanie 21 sztuk znaków drogowych.
 
 
 
Wartość zadania brutto: 806 590,79 PLN
 
dofinansowanie z programu (50% )w wysokości :   401 895,00 PLN
dofinansowanie Gmina Czarna : 300 000,00 PLN
pozostała kwota budżet powiatu
 
 
Dotacja na zadanie przyznana z budżetu państwa na realizację zadania zatwierdzonego przez MSWiA do dofinansowania w 2011r. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
 
 
 
Wykonawca :
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH Sp. z o. o.
adres: 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505