Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Remont drogi powiatowej Nr 2299 R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+000 –1+704

Zakres robót:

 długość: 160 m / ilość: 800 m2
 
1.  Remont wypłukanej nawierzchni :
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 960 m2 - na kwotę 14 405,76 zł
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej-grysowo-żwirowej –816 mna kwotę 25 092,00 zł
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczno-żwirowo-grysowej - 800 m2 na kwotę 23 124,00 zł .
 
2. przepusty – remont uszkodzonych przepustów i odmulenie:
- km 0+350 śr. 80 L=18m na kwotę 22 146,15 zł,
- w km 0+600 śr. 125x3 L= 11 m na kwotę 13 449,07 zł,
- w km 1+100 śr. 200 L= 14m na kwotę 6 952,57 zł,
- w km 1+500 śr. 200 L=12 m na kwotę 7 084,80 zł
 
3. Korpus drogi: wykonanie wypłukanych poboczy z tłucznia z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową 240 m2 na kwotę 4 950,50 zł.
 
4. Inne: Ustawienie barier jednostronnych z zakończeniem w km 0+320,0+600,1+100,1+500 o długości 152 m na kwotę 26 174,40 zł + 12m zakończenia na kwotę 2 140,20 zł.
 
 
 Watość brutto: 145 519,45 PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 100%
 
Wykonawca:
Zakład Budowlany „DROMOST „
Tadeusz Ostrówka
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 11/8
 
Prace zakończono: 31.09.2011r.

Przepust w Hoszowczyku

Przepust w Hoszowczyku

Droga przed remontem

Droga przed remontem

Przepust po powodzi

Przepust po powodzi
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505