Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Remont drogi powiatowej Nr 2299 R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+000 –1+704

Zakres robót:

 długość: 160 m / ilość: 800 m2
 
1.  Remont wypłukanej nawierzchni :
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 960 m2 - na kwotę 14 405,76 zł
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej-grysowo-żwirowej –816 mna kwotę 25 092,00 zł
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczno-żwirowo-grysowej - 800 m2 na kwotę 23 124,00 zł .
 
2. przepusty – remont uszkodzonych przepustów i odmulenie:
- km 0+350 śr. 80 L=18m na kwotę 22 146,15 zł,
- w km 0+600 śr. 125x3 L= 11 m na kwotę 13 449,07 zł,
- w km 1+100 śr. 200 L= 14m na kwotę 6 952,57 zł,
- w km 1+500 śr. 200 L=12 m na kwotę 7 084,80 zł
 
3. Korpus drogi: wykonanie wypłukanych poboczy z tłucznia z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową 240 m2 na kwotę 4 950,50 zł.
 
4. Inne: Ustawienie barier jednostronnych z zakończeniem w km 0+320,0+600,1+100,1+500 o długości 152 m na kwotę 26 174,40 zł + 12m zakończenia na kwotę 2 140,20 zł.
 
 
 Watość brutto: 145 519,45 PLN
 
Projekt otrzymał dofinansowanie w 2011r. dotacją z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 100%
 
Wykonawca:
Zakład Budowlany „DROMOST „
Tadeusz Ostrówka
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 11/8
 
Prace zakończono: 31.09.2011r.

Przepust w Hoszowczyku

Przepust w Hoszowczyku

Droga przed remontem

Droga przed remontem

Przepust po powodzi

Przepust po powodzi
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505