Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna, odcinkami.

Przedmiotem było wykonanie remontu konstrukcji nawierzchni jezdni  i poboczy odcinka drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna w km 5+250 do km 5+600 na długości 385 mb zniszczonej w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r. a także eksploatacją przez tabor ciężarowy.

 
 
ZAKRES ROBÓT:
Wykonanie warstw podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni 2 502 m2
Wykonanie warstw nawierzchni wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 i 4 cm na powierzchni 1925 m2 
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna  z tłucznia o grubości 9 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 13 dm3/m2 o frakcji 12-6 na powierzchni 577,50m2
 
WARTOŚĆ ROBÓT:
Wartość brutto zadania : 194 832,70 zł
 
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Bieszczadzkiego
w tym :  
Gmina Ustrzyki Dolne- 100 tys. zł
Polskie Górnictwo Naftowe Oddział Sanok- 60 tys. zł
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne- 10 tys. zł
 
Roboty dodatkowe na kwotę : 15 162,32 zł
Przebudowa odcinka drogi na długości 38 mb
Ogółem wartość zadania: 209 995,02 zł
 
 
WYKONAWCA:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel
Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT: IV- VI 2012r.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505