Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna, odcinkami.

Przedmiotem było wykonanie remontu konstrukcji nawierzchni jezdni  i poboczy odcinka drogi powiatowej Nr 2268 R Wańkowa -Leszczowate-Łodyna w km 5+250 do km 5+600 na długości 385 mb zniszczonej w wyniku powodzi wywołanej opadami atmosferycznymi które wystąpiły w miesiącu maju 2010r. a także eksploatacją przez tabor ciężarowy.

 
 
ZAKRES ROBÓT:
Wykonanie warstw podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni 2 502 m2
Wykonanie warstw nawierzchni wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 i 4 cm na powierzchni 1925 m2 
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa górna  z tłucznia o grubości 9 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 13 dm3/m2 o frakcji 12-6 na powierzchni 577,50m2
 
WARTOŚĆ ROBÓT:
Wartość brutto zadania : 194 832,70 zł
 
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Bieszczadzkiego
w tym :  
Gmina Ustrzyki Dolne- 100 tys. zł
Polskie Górnictwo Naftowe Oddział Sanok- 60 tys. zł
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne- 10 tys. zł
 
Roboty dodatkowe na kwotę : 15 162,32 zł
Przebudowa odcinka drogi na długości 38 mb
Ogółem wartość zadania: 209 995,02 zł
 
 
WYKONAWCA:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel
Zabłotce 51, 38-500 Sanok
 
 
TERMIN REALIZACJI ROBÓT: IV- VI 2012r.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Monitor Polski
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner Nieodpłatna pomoc prawna
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505