Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Skład Rady Powiatu Bieszczadzkiego

RADA POWIATU BIESZCZADZKIEGO (kadencja 2018 - 2023)

1. Marek Andruch  - STAROSTA BIESZCZADZKI

2. Marek Bajda  - PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

3. Iwona Holcman

4. Jan Józefczyk

5. Mieczysław Kaźmierczyk - CZŁONEK ZARZĄDU

6. Zygmunt Krasowski

7. Teresa Krupińska - Rostocka

8. Jacek Łeszega

9. Anita Piotrowska

10. Stanisław Solarz

11. Wiesław Sowiński

12. Anita Szydełko

13. Wiesław Tajak

14. Krzysztof Wnuk

15. Artur Woźny - WICESTAROSTA

Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

1)    Wiesław Sowiński – Przewodniczący

2)    Stanisław Solarz – Wiceprzewodniczący

3)    Jan Józefczyk – Członek

4)    Krzysztof Wnuk – Członek

5)    Artur Woźny – Członek

6)    Zygmunt Krasowski – Członek.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej:

1)    Iwona Holcman – Przewodnicząca

2)    Krzysztof Wnuk – Wiceprzewodniczący

3)    Teresa Krupińska – Rostocka – Członek

4)    Jan Józefczyk – Członek

5)    Artur Woźny – Członek.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego:

1)    Zygmunt Krasowski – Przewodniczący

2)    Anita Piotrowska – Wiceprzewodnicząca

3)    Teresa Krupińska – Rostocka – Członek

4)    Wiesław Sowiński – Członek

5)    Jacek Łeszega – Członek.

 

Komisja Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1)    Anita Szydełko – Przewodnicząca

2)    Jacek Łeszega – Wiceprzewodniczący

3)    Mieczysław Kaźmierczyk – Członek

4)    Marek Bajda – Członek.

 

Komisja Rewizyjna:

1)    Anita Piotrowska – Przewodnicząca

2)    Wiesław Tajak – Wiceprzewodniczący

3)    Anita Szydełko – Członek

4)    Stanisław Solarz – Członek.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Baner wołanie przestrzeni
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505