Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Baner E-usługi
Skład Rady Powiatu Bieszczadzkiego

RADA POWIATU BIESZCZADZKIEGO (kadencja 2018 - 2023)

1. Marek Andruch  

2. Marek Bajda - PRZEWODNICZĄCY RADY

3. Iwona Holcman

4. Jan Józefczyk

5. Mieczysław Kaźmierczyk 

6. Zygmunt Krasowski

7. Teresa Krupińska - Rostocka

8. Jacek Łeszega

9. Anita Piotrowska - WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

10. Stanisław Solarz

11. Wiesław Sowiński

12. Anita Szydełko

13. Wiesław Tajak - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

14. Krzysztof Wnuk

15. Artur Woźny 

   Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego

1. Marek Andruch - STAROSTA

2. Artur Woźny - WICESTAROSTA

3. Mieczysław Kaźmierczyk - CZŁONEK ZARZĄDU

4. Ryszard Urban - CZŁONEK ZARZĄDU

Skład osobowy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego:

1)    Wiesław Sowiński – Przewodniczący

2)    Jan Józefczyk – Wiceprzewodniczący

3)    Anita Piotrowska – Członek

4)    Wiesław Tajak – Członek

5)    Krzysztof Wnuk – Członek

6)    Stanisław Solarz– Członek.

Komisja Turystyki, Zdrowia i Polityki Społecznej:

1)    Iwona Holcman – Przewodnicząca

2)    Anita Piotrowska – Wiceprzewodnicząca

3)    Artur Woźny – Członek

4)    Jan Józefczyk – Członek

5)    Krzysztof Wnuk – Członek

6)    Jacek Łeszega – Członek

7)    Anita Szydełko – Członek.

 

Komisja Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1)    Zygmunt Krasowski – Przewodniczący

2)    Mieczysław Kaźmierczyk – Wiceprzewodniczący

3)    Wiesław Sowiński – Członek

4)    Marek Bajda – Członek

5)    Teresa Krupińska-Rostocka – Członek.

 

Komisja Rewizyjna:

1)    Anita Szydełko – Przewodnicząca

2)    Wiesław Sowiński – Wiceprzewodniczący

3)    Stanisław Solarz – Członek

4)    Iwona Holcman – Członek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1)    Jan Józefczyk – Przewodniczący

2)    Anita Szydełko  – Wiceprzewodnicząca

3)    Jacek Łeszega – Członek

4)    Zygmunt Krasowski – Członek.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności