Powiat Bieszczadzki - bieszczadzki.pl

top news mapa info mstr galp mult inwe inwe inwe
Mikroprojekt "Wołanie przestrzeni - o nieistniejącej krainie"

 

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Bojkowszczyzny oraz przybliżenie dawnej kultury jednej z grup etnicznych, która w wyniku powojennych zawirowań historycznych została zmuszona do opuszczenia swoich wsi położonych w Bieszczadach.

Obecnie dziedzictwo to jest praktycznie zapomniane i nie wykorzystuje się jego potencjału turystycznego. Postawienie na nowe formy odzyskania i skatalogowania tego dziedzictwa będzie miało szansę zapewnić właściwe miejsce dziedzictwu Bojkowszczyzny trwałe miejsce.

Logo Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zwiększenie zainteresowania ofertą Powiatu Bieszczadzkiego i Giraltoviec poprzez promocję. Cel będzie realizował założenie zwiększenia zainteresowania, dzięki zastosowaniu narzędzi promocyjnych, w tym internetowych stron dotyczących turystyki, półprzeźroczystych tablic z pleksy, które przedstawiają rozkład zabudowań w nieistniejących miejscowościach

2. Zwiększenie wiedzy o dziedzictwie rdzennych mieszkańców Bieszczad poprzez stworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne. Cel będzie realizował założenie zwiększenia wiedzy i zainteresowania dziedzictwem poprzez stworzenie produktu wirtualnej mapy wykorzystującej narzędzia technologii mobilnych oraz usługi aplikacji mobilnej powstałej w poprzednik mikroprojekcie "Niech połączą nas góry i kultury".

3. Zwiększenie integracji działań z zakresu promocji dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Cel będzie realizował założenie integracji poprzez organizację warsztatów z zakresu wykorzystania dziedzictwa kulturowego Powiatu oraz organizację eventów o tematyce bojkowskiej.

Głównym świadectwem dawnej obecności Bojków w Bieszczadach są miejsca, w których lokowane były wsie bojkowskie.  Stąd też swoista dwudzielność projektu: jedna część działań dotyczyć będzie stricte Bojków - przybliżeniem i przypomnieniem ich kultury, tradycji i historii zniknięcia, zaś druga część zadań obejmie działania marketingowo-brandingowe związane z wpisaniem Bojkowszczyzny w Markę Carpathia.

Planowany całkowity budżet mikroprojektu wynosi 63 118,93 € (sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście 93/00) EUR w tym:

1. dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 53 651,10 € (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden i 10/100) EUR co stanowi 85% kosztów całkowitych mikroprojektu

2. dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi:  3 155,95 € (trzy tysiące sto pięćdziesiąt pię i 95/100) EUR co stanowi 5% kosztów całkowitych mikroprojektu.

3. wkład własny wynosi: 6311,89 (sześć tysięcy jedenaście i 89/100) EUR co stanowi 10% kosztów całkowitych mikroprojektu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://wolanieprzestrzeni.pl/

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Baner E-usługi
Baner DOTACJE
Polecamy przeczytać
1
2
Baner zapisy na bezpłatne porady prawne
Baner inne bezpłatne porady - lista
Baner Transmisje online
Baner zamówienia publiczne
Baner Aplikacja mobilna
Baner Facebook
Baner Newsletter
Baner BIP
Baner Monitor Polski
Baner Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Baner Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
PL-BY-UA Strona Internetowa powstała ze środków UE
Strona internetowa powstała ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 dzięki projektowi
pt. "Podniesienie dostępności Powiatu Bieszczadzkiego i rejonu Starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej"
Niniejsza strona internetowa została opublikowana dzięki pomocy finansowej Uni Europejskiej.Wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość ponosi Powiat Bieszczadzki
i w żaden sposób nie może być ona postrzegana, jako odzwierciedlenie poglądów Uni Europejskiej
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych,
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,

tel.centrala: +48 013/471 25 00
fax.: +48 013/471 10 73
e-mail.: adres e-mail
Powiat Bieszczadzki
/
NIP:6891189975
/
REGON:370439953
Starostwo
/
NIP:6891148887
/
REGON:370445505

Deklaracja dostępności